Buradasınız > Dini Yazılar // Kanaatkâr Olmak


Kanaat gözü, gönlü tok olmak yani elinde bulunan nimet ile yetinmektir. Diğer taraftan kanaat, hırsı, tama’ ve hazlara düşkünlük gibi kavramlarla ifade edilen aşırı, kontrolsüz mal ve dünya tutkusunun kalpten silinmesiyle elde edilen ahlaki ve insani bir erdem olarak da değerlendirilmektedir. Müminler için kanaat sahibi olmak çok önemlidir.

Yüce Yaratan ”Yeryüzünde mevcut her canlının rızkı Allah’a aittir” (Hud Suresi 6) buyurmaktadır. Müslümana yakışan az bulduğu zaman sabretmek çok bulduğu zaman şükretmektir.

Kur’an’da, insanlar dünya hayatının süs ve cazibesine aldanarak ahireti unutmamaları için uyarılmış, dünya hayatının değersizliği ve geçiciliği vurgulanmış ve ahiret hayatının tercih edilmesi gerektiği sık sık anlatılmıştır. Hz. Peygamber de bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. ”Kanaatkar ol ki insanların Allah’a en çok şükredeni olasın” (İbn Mace, Zühd, 24).

Kanaatin bitmez tükenmez bir hazine olduğunu anlatan Hz. Peygamber ”Ya Rab verdiğin rızıkla beni kanaatkar kıl ve rızkı benim için mübarek eyle.” (Keşfü’l Hafa, 2/151) buyurarak kanaatkar olmanın hayırlı neticesine dikkatimizi çekmiştir.

Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek, kanaatkar olmak, nimetleri çalışarak elde etmek, İslam ahlakının kazandırdığı güzel niteliklerdir.

Yanıt Verin

Yap Yorum yazmak için Giriş